ESKA

    Poland

    Polski ZwińÖzek Karate Tradycyjnego
    Al. Jerozolimskie 30
    00-024 Warszawa
    Telefon: 
    +48 226292649
    Fax: 
    +48 226292649
    E-mail: 
    polski.zwiazek@karate.org.pl